Lesinformatie

Tennisles 2019

Tennislessen zomerseizoen 2020

Vanaf april zijn er twee mogelijkheden* om op ons park in te schrijven voor tennisles: les van parktrainer Erry Sanders óf van tennisschool Maximus in de persoon van Ronald Brederije. Op het inschrijfformulier zijn deze 2 mogelijkheden aanwezig.
*Voor de tennis-kids (t/m 12 jaar) bestaat deze keuze niet: de tennislessen voor de tenniskids worden alléén door Maximus gegeven.

SENIOREN:
Privé lessen.
Groeps-les A: speciaal voor beginners.
In deze cursus wordt een begin gemaakt met de 5 basisslagen van het tennisspel: forehand - backhand - service - forehandvolley - backhandvolley. Ook komen de spelregels en de telling aan bod.

Groeps-les B: vanaf 2e jaar.
In deze cursus wordt dieper ingegaan op de basisslagen en, afhankelijk van het niveau, worden de approach, lob en smash behandeld. Dit in combinatie met dubbelspel tactiek.

Groeps-les C/D:
Speciaal voor wedstrijd- en/of competitietennis. In deze cursus wordt, afhankelijk van de lengte (10 of 20 weken) vooral geoefend in wedstrijdsituaties en wordt er aandacht besteed aan tactische elementen van het dubbelspel.

JUNIOREN:
Jeugd groeps-les:
Afhankelijk van aanbod, verdeling jongens/meisjes, speelniveau, leeftijd en mogelijkheden om te trainen worden de junioren ook dit seizoen door ondergetekende ingedeeld in groepen. Afhankelijk van het aantal kinderen in één groep wordt er in een periode van of 15 weken of 20 weken lesgegeven. Er zal getracht worden om bij de lesindeling zoveel mogelijk met diverse wensen van de deelnemers rekening te houden. De Tenniskids-lessen (t/m 12 jaar) worden alleen door Maximus gegeven, voor de overige jeugd is er een keuze mogelijkheid tussen parktrainer Erry Sanders óf Maximus.

Tarieven: Zie voor de tarieven het inschrijfformulier.

Aanvang van het tennisseizoen MAANDAG 30 MAART (ovb.) Inschrijfformulieren a.u.b. inleveren vóór 21 maart 2020. Het tijdig inleveren van de zo volledig mogelijk ingevulde formulieren vergroot de kans voor u op een zo gunstig mogelijke indeling, en geeft mij de kans zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden!

Onderaan deze pagina kunt u de inschrijfformulieren downloaden. De inhoud van het lesreglement vindt u hier.

Met vriendelijke groet,

Erry Sanders en Ronald Brederije (Maximus)

Downloads:

Tennisles Overzicht