Lesreglement

Door deel te nemen aan de tennislessen van TopSpinTraining, ga je automatisch akkoord met onderstaande afspraken.

Lesreglement

 • Een lesuur duurt 60 minuten
 • Een lessenserie omvat dit eerste gedeelte van het voorjaars-/zomerseizoen: 13 lesweken
 • De les gaat altijd door tenzij door de trainer is aangegeven van niet
 • Voor de buitenlessen geldt de regenregeling: bij lesuitval door slechte weersomstandigheden, zijn wij verplicht om minimaal 2 lessen in te halen. Wij streven er altijd naar om álle uitgevallen lessen in te halen. De trainer bepaalt hierbij het moment van inhalen (dag/tijdstip). Dit doet hij zo goed mogelijk in overleg, maar de trainer behoudt het recht om de inhaallessen zelf te plannen. Dit moet hij minimaal een week van tevoren aangeven, tenzij anders is overeengekomen
 • Privélessen worden te allen tijde ingehaald
 • Indien een cursist een les mist door eigen toedoen kan deze níet worden ingehaald. De cursist kan wel bijvoorbeeld een invaller regelen, mits deze lid is van Ter Steeghe. Ook kan er worden getracht de cursist de les(sen) in te laten halen in andere lesgroepen, indien daar ruimte voor is
 • Een lidmaatschap van de vereniging is verplicht om te kunnen lessen bij TopSpinTraining. Met uitzondering van de cursus Maak Kennis Met Tennis
 • TopSpinTraining is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten
 • Betaling van het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan na aanvang van de eerste les. Je ontvangt hiervan een factuur
 • Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk, tenzij er een geschikte vervanger is gevonden om de plaats in de les op te vangen
 • Bij vragen mail: lessen@topspintraining.nl
Tennisles Overzicht