Bardienstreglement

Als bardienstvrijwilliger dient u rekening te houden met de volgende regels.

INSTRUCTIE BARMEDEWERKERS
 

1.      Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2.      Bij twijfel dient de leeftijd gecontroleerd te worden.
3.      Er mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
4.      Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
5.      Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de openings- en schenktijden. Conform de drank- en horecavergunning zijn deze tijden van ’s middags 12.00 uur tot ’s avonds 24.00 uur.                               6.      De Drank- en Horecawet vereist dat iedereen die tijdens zijn bardienst alcoholische dranken schenkt op basis van de wet in het bezit moet zijn van een Verantwoord Alcoholschenken "IVA" Certificaat.                                     7.      Iedere bestelling dient direct afgerekend te worden. Er wordt geen krediet gegeven op welke manier dan ook! Uitzondering hierop is de competitie, waarbij de consumpties per team door de bardienst genoteerd worden, en na afloop worden afgerekend.

NB Bij het niet nakomen van de bardienstplicht, zonder hierover overleg te hebben gehad met de barcommissie, volgt een boete van €25,= per dienst. Naast deze boete is er dan de verplichting de dienst alsnog te vervullen, in hetzelfde seizoen of in het volgend seizoen, of deze alsnog af te kopen. Mocht hieraan geen gehoor gegeven worden, dan zijn wij genoodzaakt uw tennispas te blokkeren. Wij vragen iedereen met klem te zorgen dat het zover niet hoeft te komen. Er kan altijd een onvoorziene reden zijn, maar laat dit zo snel mogelijk weten!

Wordt u na uw bardienst niet afgelost terwijl dit wel op het schema staat, neemt u dan contact op met Daan Stip van de barcommissie: d.stip@upcmai! l.nl . 

HUIS- EN GEDRAGSREGELS ALCOHOLGEBRUIK
1.      Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het park.
2.      Er wordt geen alcohol geschonken aan Jeugdleiders en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie, alsmede aan Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
3.      Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
4.      Leden, die bardienst vervullen, drinken geen alcohol gedurende hun dienst. Dit geldt ook voor commissieleden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden.
5.      Prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in het clubhuis niet toegestaan.
6.      Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
7.      Personen, die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.

 

VERENIGINGSNOODPLAN

Iedereen, die bardienst dan wel keukendienst draait, gelieve kennis te nemen van het EHBO en ontruimingsplan. Dit kunt u vinden in de Vraagbaak achter de bar.

 

Over de club Overzicht