Wachtkamer / Blessurekamer

In een ver verleden had de vereniging zoveel leden dat er voor nieuwe aanmeldingen een zgn. wachtkamer in het leven is geroepen. Die tijd is helaas voorbij, maar de wachtkamer is in stand gehouden voor leden die met blessures te kampen hebben en tijdelijk niet kunnen tennissen.

Om in de wachtkamer opgenomen te worden dien je contact op te nemen met de ledenadministratie. De ledenadministrateur zet het lidmaatschap om in een wachtkamerlidmaatschap en meldt dit ook aan de penningmeester.

De kosten van een wachtkamerlidmaatschap zijn beduidend lager dan een volwaardig of competitielidmaatschap (zie tarievenlijst). Indien je in de wachtkamer plaatsneemt word je namelijk afgemeld bij de tennisbond, je tennispas wordt geblokkeerd en je mag geen gebruik meer maken van de tennisbanen.
Je blijft echter wel lid van de vereniging, krijgt alle mogelijke correspondentie (nieuwsbrief, mailings) en je mag gebruik blijven maken van de website (met inlog), Clubapp, enz.

Als je bent hersteld van je blessure dan meld je dit weer bij de ledenadministratie, zodat het wachtkamerlidmaatschap omgezet wordt naar een normaal (competitie)lidmaatschap. De penningmeester zal in dergelijke gevallen een eventuele restitutie verlenen of om een aanvulling vragen tbv het lidmaatschap.

Belangrijk
Een wachtkamerlidmaatschap wordt na een bepaalde periode (bijv. een seizoen of een jaar) niet automatisch omgezet naar een normaal lidmaatschap. Je moet dus zelf aangeven aan de ledenadministrateur dat je weer hersteld bent en wilt spelen.

Lid worden? Overzicht