ER ... STEEGHE: een stukje geschiedenis

In het begin van de jaren zeventig groeide de belangstelling voor de tennissport enorm. Als je toen in Zwijndrecht woonde en ook wilde gaan tennissen, kon dat niet. Er was maar één tennisvereniging (DDH) en die vereniging had een grote wachtlijst. Daar kwam dan nog bij dat deze vereniging een regel had dat familieleden voorrang hadden. Zo gebeurde het dat kinderen waarvan de ouders niet tennisten, nooit aan de beurt kwamen. Dit gaf een hoop onvrede bij kandidaat-tennissers, maar het legde tegelijkertijd ook veel druk op de vereniging DDH. Ondanks het feit dat DDH verhuisde van de Lus naar Bakestein, en dus meer banen kreeg, bleef de wachtlijst gigantisch. De tijd was rijp voor een tweede vereniging in Zwijndrecht

Door toeval kwamen drie of vier mensen in contact met elkaar, die met dezelfde ideeën rondliepen, namelijk een nieuwe tennisvereniging op te richten. Er was al een gesprek met gemeenteambtenaren geweest, maar er was natuurlijk niets. Eerst moest daadwerkelijk aangetoond worden of er belangstelling was en er moest natuurlijk wel een vereniging komen, opgericht in een vergadering met statuten, huishoudelijk reglement. Geheel volgens de regels.

Er werd een zaaltje gehuurd (gelegen op de hoek van de Lindelaan en De Bruïnelaan) en in de plaatselijke courant een oproep geplaatst voor belangstellenden met als doel een nieuwe tennisvereniging op te richten. Toen was het afwachten of er wel genoeg respons zou zijn. Nu daar was geen twijfel over. De belangstelling was enorm en de accommodatie te klein. Het was zo afgeladen dat er niet bij de bar gekomen kon worden, de koffie werd over de hoofden van de mensen doorgegeven en afrekenen was niet mogelijk. Na afloop konden de aanwezigen een bijdrage voor de koffie en de zaalhuur deponeren in een mandje bij de uitgang. Er bleef nog iets over en een beginkapitaal voor Ter Steeghe was geboren.

Op die avond van de 12e januari 1976 werd de tennisvereniging "Ter Steeghe" opgericht met de kleuren groen-wit. Het tennispark zou naar alle waarschijnlijkheid (absolute zekerheid was er nog niet) aangelegd worden in het bestemmingsplan "Ter Steeghe", hoek Bootjessteeg rijksweg richting Rotterdam. De Gemeente zou 6 banen aanleggen, 4 voor de vereniging, 1 voor het vrije tennissen en 1 reservebaan. Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten werden goedgekeurd en een aanvraag voor toetreding bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond zou ingediend worden. De kandidaat-leden voor het bestuur werden gekozen, met als voorzitter de heer J.J. van de Burg, de heer F. Dröge, penningmeester en mw. M.Th. Robberecht-Nieuwkamer als secretaris. Ter vergadering bood mevr. Nettie Sündermann aan de ledenadministratie te gaan verzorgen en de heer Dick van der Reijden werd door zijn enthousiaste deelname aan de discussies gevraagd voor het bestuur. Het entreegeld voor 1976 werd vastgesteld: voor senioren Fl. 15,00, voor junioren Fl. 7,50.

Voordat er banen waren, liepen we al mee in de avondvierdaagse met spandoeken waarop stond: "wel vereniging, geen tennisbanen!!".

Getraind werd er bij de Korfbalvereniging Zwijndrecht, op het graveloefenveldje met Paul Koster als trainer (onze eerste). Ed Kints trainde de jeugd op een terreintje aan de Willem de Goedeweg. Het was even behelpen, maar de tennisbanen en het clubgebouw zijn in 1977 gereed gekomen, geen zes banen maar vier banen en ook geen oefenkooi. Er moest ook toen aan alle kanten bezuinigd worden, maar we gingen wel tennissen.

Sinds de aanleg van de banen 1 en 2 in het jaar 1993, is het tennispark gerealiseerd exact volgens het eerste ontwerp in 1976.

Het heeft jaren geduurd, maar ..... het is er gekomen. Het is een mooi park en we tennissen er heerlijk.

Een oprichter