Lesinformatie

Tennisles 2019

Tennislessen zomerseizoen 2019

Het is weer mogelijk om voor diverse soorten tennislessen in te schrijven bij Erry Sanders.

SENIOREN
Privé lessen
Groeps-les A: speciaal voor beginners.
In deze cursus wordt een begin gemaakt met de 5 basisslagen van het tennisspel: forehand - backhand - service - forehandvolley - backhandvolley. Ook komen de spelregels en de telling aan bod.

Groeps-les B
vanaf 2e jaar.
In deze cursus wordt dieper ingegaan op de basisslagen en, afhankelijk van het niveau, worden de approach, lob en smash behandeld. Dit in combinatie met dubbelspel tactiek.

Groeps-les C/D
speciaal voor wedstrijd- en/of competitietennis.
In deze cursus wordt, afhankelijk van de lengte (10 of 20 weken) vooral geoefend in wedstrijdsituaties en wordt er aandacht besteed aan tactische elementen van het dubbelspel.

JUNIOREN
Privé lessen
Zie inschrijfformulier.

Groeps-les
Afhankelijk van aanbod, verdeling jongens/meisjes, speelniveau, leeftijd en mogelijkheden om te trainen worden de junioren ook dit seizoen door ondergetekende ingedeeld in groepen.
Afhankelijk van het aantal kinderen in één groep wordt er in een periode van of 15 weken of 20 weken lesgegeven.
Er zal getracht worden om bij de lesindeling zoveel mogelijk met diverse wensen van de deelnemers rekening te houden.

Tarieven
Zie voor de tarieven het inschrijfformulier.

Aanvang van het tennisseizoen MAANDAG 1 APRIL.

Inschrijfformulieren a.u.b. inleveren vóór 20 maart 2019. Het tijdig inleveren van de zo volledig mogelijk ingevulde formulieren vergroot de kans voor u op een zo gunstig mogelijke indeling, en geeft mij de kans zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden!
Voor de inhoud van het lesreglement zie het menu onder Tennisles.

Downloads:

Tennisles overzicht