Clubhuis- / parkeerreglement

Voor het gebruikmaken van de parkeerplaatsen en het clubhuis van de vereniging wordt u gevraagd om de volgende gedragsregels in acht te nemen.

CLUBHUIS- EN PARKREGLEMENT

  1. Lege glazen, flesjes e.d. dienen bij de bar teruggebracht te worden. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.
  2. Het is niet toegestaan om achter de bar, in de keuken, in het magazijn of de bestuurskamer te komen zonder toestemming van degene die bardienst vervult, een bestuurs- of commissielid.
  3. Het is niet toegestaan te roken in het clubgebouw.
  4. Tracht met z’n allen het tennispark, het clubgebouw, de kleedkamers en de toiletten schoon en netjes te houden.
  5. Honden mogen alleen kort aangelijnd op het tennispark verblijven. De eigenaar is verplicht er voor te zorgen dat de hond geen overlast veroorzaakt.
  6. Gedurende het seizoen is het clubhuis geopend vanaf 09.00 uur. Het clubhuis sluit doordeweeks om 23.00 of 24.00 uur. Op zaterdag en zondag meestal om 18.00 uur. Tijdens competitie en toernooien zijn er afwijkende tijden.
  7. Met toestemming van het bestuur kan van de openingstijden worden afgeweken.
  8. Ieder lid wordt geacht van de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de hoogte te zijn. Deze staan in de Vraagbaak achter de bar.
  9. In voorkomende gevallen waarin deze regels niet voorzien, ligt de beslissing bij het bestuur, dan wel de commissie, die op dat moment de leiding heeft.
Over de club Overzicht