Clubhuis- / parkeerreglement

Voor het gebruikmaken van de parkeerplaatsen en het clubhuis van de vereniging wordt u gevraagd om de volgende gedragsregels in acht te nemen.

CLUBHUIS- EN PARKREGLEMENT

Parkeren:
Parkeren van auto’s kan op het openbare parkeerterrein buiten de poort. Hier gelden de regels van het parkeerreglement van de gemeente Zwijndrecht. Stallen van fietsen en andere tweewielers in de fietsenrekken direct na de ingang rechts achter het clubhuis. Het is verboden te (brom)fietsen op het park. Het is verboden auto's, (brom)fietsen en motorfietsen buiten de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren c.q. te stallen.

Clubhuis:
Gedurende het seizoen is het clubhuis geopend vanaf 09.00 uur. Het clubhuis sluit doordeweeks om 23.00 of 24.00 uur. Op zaterdag en zondag meestal om 18.00 uur. Tijdens competitie en toernooien zijn er afwijkende tijden. Met toestemming van het bestuur kan van de openingstijden worden afgeweken.

Het is niet toegestaan om achter de bar, in de keuken, in het magazijn of de bestuurskamer te komen zonder toestemming van degene die bardienst vervult, een bestuurs- of commissielid.

Roken in het clubgebouw is niet toegestaan. Buiten alleen op de daarvoor aangegeven plaatsen.

Lege glazen, flesjes e.d. dienen bij de bar teruggebracht te worden. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

Tracht met z’n allen het clubgebouw, de kleedkamers en de toiletten schoon en netjes te houden.

Park:
Op de banen mag getennist worden van 07.00u tot 23.00u. De verlichting van de banen mag worden aangedaan, zodra de op de baan tennissende leden door het gebrek aan daglicht in hun spel worden gehinderd. De verlichting gaat automatisch uit om 23.00u.

Voor de aanvang van ieder spel moeten eventueel de lijnen worden geveegd. Over de wijze van onderhoud van de banen zal door de materiaalcommissie jaarlijks een instructie worden uitgegeven in de clubapp of op de website. Telkens wanneer het door het bestuur of de door haar gemachtigde c.q. de baancommissaris nodig wordt geoordeeld, moet gelegenheid worden gegeven tot het besproeien en onderhouden van de banen.

Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd, het is niet geoorloofd om rommel op het park achter te laten.

Honden mogen alleen kort aangelijnd op het tennispark verblijven. De eigenaar is verplicht er voor te zorgen dat de hond geen overlast veroorzaakt.

Algemeen:
Men is verplicht in geval van schade terstond melding te doen aan het bestuur. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade, diefstal e.d. Ieder lid wordt geacht van de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de hoogte te zijn. Deze staan in de vraagbaak achter de bar.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Oktober 2021

Over de club Overzicht