Uit de bestuurskamer

Bestuurskamer dec.2018

Een groot gedeelte in de laatste bestuursvergadering van december dit jaar zal zoals gebruikelijk worden ingevuld met de voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering (ALV) die ditmaal wederom in het begin van het jaar zal plaatsvinden en wel op vrijdag 18 januari 2019.

Allerlei overzichten en gegevens moeten worden verwerkt in de verslagen van de diverse commissies. Dat is altijd weer een hele klus, maar wel heel belangrijk om alle leden op de hoogte te brengen en te houden van het gevoerde verenigingsbeleid.

Tijdens deze vergadering willen we de leden ook informeren over de plannen voor het uitbreiden van de ledverlichting naar alle banen, en hiervoor goedkeuring vragen.

Aansluitend aan de vergadering willen we een gezellig samenzijn houden waarin we ook een toost kunnen uitbrengen op het nieuwe jaar. Wij hopen dan ook een groot aantal leden op onze ALV te kunnen verwelkomen, dus graag tot vrijdag 18 januari.

Het bestuur hoopt hiermee het tennisseizoen 2018 op een goede manier af te sluiten en we zijn weer enthousiast om met nieuwe energie het komende tennisjaar in te gaan.

Voor nu wensen we eenieder alvast fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar toe.

Paul van den Heuvel
voorzitter

Nieuwsbrief artikelen Overzicht