Verkort spelen 2018

Compact Tennis

Kortere wedstrijden spelen maakt de competitie aantrekkelijker en beter planbaar. Uit onderzoek blijkt dit de behoefte van vele tennissers.

En dat is belangrijk, want spelers die competitie spelen blijven langer lid van een tennisvereniging. Ook zorgt het voor een verruiming van de baancapaciteit, waardoor er meer spelers competitie kunnen spelen of vrij kunnen tennissen tijdens de competitieperiode. Tijdens de Voorjaarscompetitie van 2017 konden clubs daarom al kiezen voor compact spelen. Die ervaringen boden voldoende aanleiding om in 2018 een manier van verkort spelen in te voeren, zij het net iets anders dan in 2017.

Wat is verkort spelen?
Compact spelen betekende dat een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) werd gespeeld als het tot een derde set kwam en dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) werd gehanteerd: bij 40-40 volgde direct een winnend punt. Dat werkte, maar vonden veel spelers en Verenigingscompetitieleiders een wel heel rigoureuze verandering. Bovendien was er onvrede over het feit dat de telling per speeldag anders kon zijn. Vandaar dat voor 2018 is gekozen voor uniformiteit in de vorm van verkort spelen in alle dubbelpartijen: alleen een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) in plaats van een derde set.

Voor de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie geldt compact spelen: het spelen van een beslissend punt bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil).

Waarom verkort spelen?
Naast het oplossen van mogelijke baancapaciteitsproblemen, biedt verkort vpelen meer spelers de mogelijkheid om competitie te spelen of vrij te tennissen op de club tijdens de competitieperiode. Daarnaast betrek je door middel van verkort spelen meer leden bij de competitie, hetgeen zorgt voor meer binding met de club en meer gezelligheid op het park.

Verkort spelen sluit aan bij de wensen van veel spelers. Velen willen ‘de dag beter kunnen plannen’ en ‘niet zoveel tijd kwijt zijn op een wedstrijddag’. Nu ontstaat er steeds vaker een spagaat thuis-tennis of werk-tennis. Daardoor stoppen steeds meer spelers met competitietennis. Die ontwikkeling roepen we met elkaar een halt toe. Daarnaast komt er ruimte voor nieuwe leden om (weer) competitie te spelen. Dat is goed voor alle clubs, want competitie spelen betekent meestal ook langer lid blijven van de vereniging.

Bron: CentreCourt

Nieuws Overzicht