Lid worden van ZLTC Ter Steeghe

De Zwijndrechtse Lawn Tennis Club "Ter Steeghe", opgericht op 12 januari 1976, is gevestigd aan het Ter Steeghepad 10 en beschikt over 8 seizoensverlengende Prestige Gravelbanen met verlichting en een clubhuis.
Het tennispark is gedurende het gehele seizoen (februari t/m november) iedere dag geopend, maar zolang als de banen bespeelbaar blijven (dus geen nachtvorst) kan er worden getennist.

Bekijk voor een impressie onze promo!!

LIDMAATSCHAP
Om als lid te worden ingeschreven, dient u het volgende te doen:

1. Het aanmeldingsformulier ingevuld, ondertekend en vergezeld van een recente pasfoto opsturen naar de ledenadministratie.

2. Alle tarieven zijn geldig bij betaling per automatische incasso. Bij aanmelden via het webformulier op de website kunt u aangeven om te betalen per automatische incasso.
De contributie bedraagt thans:

SENIOREN € 165,--
Jonge SENIOREN (geb.2003, 2004 of 2005) € 125,--
JUNIOREN € 75,--
COMPETITIELID* (senior / junior) € 65,--

* een competitielid mag tijdens de duur van de competitie alle dagen van de week gebruikmaken van de tennisbanen t.b.v. training e.d. Na de laatste competitiedag wordt de tennispas geblokkeerd en kan er niet meer worden afgehangen.

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Voor de volledige tarievenlijst, klik hier.

Lidmaatschap opzeggen
Volgens artikel 6.2 van de statuten kan opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, derhalve voor 1 oktober van het lopende jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie.

De statuten, het huishoudelijk reglement en het parkreglement van de vereniging staan op onze website, maar op verzoek kunt u deze ter inzage krijgen.

WACHTKAMER
Bij een eventuele blessure kunt u plaatsnemen in de zgn. wachtkamer. U blijft lid van de vereniging, maar niet van de bond (KNLTB). U ontvangt alle media van de vereniging en maakt gebruik van de Clubapp. De kosten hiervoor zijn 39,50 en zodra u weer kunt spelen, meldt u dat bij de ledenadministratie en wordt het resterende bedrag van het lidmaatschap verrekend. Indien u in de wachtkamer plaats heeft genomen mag u geen gebruik maken van de tennisbanen en ook niet deelnemen aan competities of toernooien georganiseerd door de KNLTB.

BESPREKEN BAAN
Het lidmaatschap houdt in, dat je te allen tijde wanneer het tennispark geopend is kunt komen tennissen, uiteraard afhankelijk van de beschikbare baanruimte en weersomstandigheden.
Reserveren van een tennisbaan (afhangen) kan alleen via de reserveermodule in de clubapp worden gedaan.
De richtlijnen hiervoor zijn:
60 minuten voor 4 spelers
60 minuten voor 2 spelers
60 minuten voor 3 spelers.
Als het niet druk is mag er net zo lang doorgespeeld worden tot het tijdstip waarop iemand anders de baan heeft gereserveerd middels de clubapp.

NIEUWSBRIEF
In de regelmatig verzonden nieuwsbrief van Ter Steeghe worden alle mededelingen van het bestuur en commissies, alsmede aankondigingen van toernooien en andere evenementen vermeld.

TENNISLESSEN
ZLTC Ter Steeghe is een samenwerkingsverband aangegaan met TopSpinTraining die alle lessen en trainingen verzorgt, voor zowel senioren als junioren. Tennisles van TopSpinTraining is alleen te verkrijgen in combinatie met een lidmaatschap van Ter Steeghe.

TENNISKIDS
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld verliezen snel hun interesse. De rally´s zijn kort, de ballen stuiteren over hun hoofd en ze zijn het langst bezig met ballen rapen. Daarom is Tenniskids zo belangrijk! Een stimulerend Tenniskidsprogramma dat speciaal is ontworpen om kinderen de mogelijkheid te bieden tennis op een ´toffe´ manier te leren. Tennis is namelijk fun!

Kinderen leren op een natuurlijke manier. Ze zijn nieuwsgierig, creatief en fantasierijk. Daarbij spelen ontdekken en verwonderen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, gooien en vangen heel belangrijk zijn om tot een optimale sportontwikkeling te komen. Bij Tenniskids komen al deze vaardigheden aan bod. De gebruikte materialen en de opbouw van de verschillende fases maken dat de kinderen worden uitgenodigd en geprikkeld zichzelf te ontwikkelen tot allround sporters.

TENNISKLEDING
Voor recreatief, competitie en toernooien is officiële tenniskleding verplicht. Zie voor meer informatie het huishoudelijk reglement. De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden. Dus geen joggingschoenen e.d.

BARDIENST
De bar in het clubhuis wordt door seniorleden per toerbeurt bemand. Deze bardienst is VERPLICHT voor leden vanaf 18 jaar. Het gaat hierbij om 3 x ca. 3 ½ uur per seizoen. Er bestaat de mogelijkheid om de bardiensten af te kopen à €. 30,= per bardienst.
Dit bedrag kunt u overmaken op het daarvoor bestemde rekeningnummer: NL08 RABO 0374 0979 68 t.n.v. ZLTC ter Steeghe. Uiteraard is aan u de keuze om een, twee of drie bardiensten af te kopen, respectievelijk €30, €60 of €90.
De bardiensten kunnen via de website gereserveerd worden. Voor vragen of informatie betreffende de bardiensten kunt u contact opnemen met Pascal Scheers (barcommissie), e-mail barcommissie@tersteeghe.nl.

Voor alle overige vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Ron van der Eem (ledenadministratie), tel. 06 54 39 15 10 / e-mail info@tersteeghe.nl.

Lid worden? Overzicht