Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen

Aan het opzeggen van het lidmaatschap zijn - zoals bij ieder lidmaatschap en/of abonnement dat u aangaat - regels gebonden.

In de statuten en op de pagina "Algemene informatie" wordt dit op de volgende manier aangegeven;

Lidmaatschap opzeggen
Volgens artikel 6.2 van de statuten kan opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, derhalve voor 1 oktober van het lopende jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie.

De statuten, het huishoudelijk reglement en het parkreglement van de vereniging staan op onze website, maar op verzoek kunt u deze ter inzage krijgen.

Het tennisseizoen bij ZLTC Ter Steeghe loopt van 1 april t/m 31 oktober. Hiermee rekening houdend wil bovenstaand in begrijpelijk Nederlands zeggen dat het lidmaatschap opgezegd dient te worden voor 1 oktober van het lopende jaar. M.a.w. het seizoen start op 1 april 2023 en u wil voor seizoen 2024 het lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te geschieden voor 1 oktober 2019 (met inachtneming van een maand opzegtermijn).

Belangrijk
Vanwege onze seizoensverlengende Prestige gravelbanen mogen leden die het lidmaatschap niet hebben opgezegd doorspelen zolang als het weer het toelaat. Dit doet echter niets af aan de gestelde termijn voor leden die het lidmaatschap op willen zeggen (voor 1 oktober van het lopende tennisseizoen).

Ook trainingen gegeven in de herfst en winter door tennisschool Maximus, hebben geen enkele invloed op de gestelde opzegtermijn zoals aangegeven in artikel 6.2 van de statuten.

De opzegging kan alleen via e-mail en dient te worden verzonden aan ledenadministratie@tersteeghe.nl. U krijgt te allen tijde antwoord op de opzegging. Mocht u echter geen antwoord hebben gekregen dan is er iets mis gegaan.
Let op! De opzegging NIET via het webformulier van de website verzenden, maar via je eigen mail!

Praktijk voorbeeld; Opzegging is geheel volgens de voorwaarde gedaan en gemaild aan ledenadministratie@tersteehge.nl. Deze mail komt NIET aan!! U krijgt geen antwoord van de ledenadministratie, maar wel een 'return to sender' mailtje met een foutmelding. U wordt vervolgens niet uitgeschreven voor het nieuwe seizoen.

 

Lid worden? Overzicht