Lid worden van ZLTC Ter Steeghe

De Zwijndrechtse Lawn Tennis Club "Ter Steeghe", opgericht op 12 januari 1976, is gevestigd aan het Ter Steeghepad 10 en beschikt over 8 seizoensverlengende Prestige Gravelbanen met verlichting en een clubhuis.
Het tennispark is gedurende het gehele seizoen (februari t/m november) iedere dag geopend.

Bekijk voor een impressie onze promo!!

LIDMAATSCHAP
Om als lid te worden ingeschreven, dient u het volgende te doen:

1. Het aanmeldingsformulier ingevuld, ondertekend en vergezeld van een recente pasfoto opsturen naar de ledenadministratie.

2. Alle tarieven zijn geldig anders dan bij betaling per automatische incasso. Bij betaling per automatische incasso - wat de voorkeur heeft - wordt € 5,00 korting verleend. SEPA formulier voor betaling per automatische incasso kun je downloaden via de website.
De contributie bedraagt thans:

SENIOREN € 152,50
Jonge SENIOREN (geb.1999, 2000 of 2001) € 112,50
JUNIOREN € 75,--
JUNIOR COMBILID (incl. tennislessen) € 145,--
COMPETITIELID* (senior / junior) € 57,50

* een competitielid mag tijdens de duur van de competitie alle dagen van de week gebruikmaken van de tennisbanen t.b.v. training e.d. Na de laatste competitiedag wordt de tennispas geblokkeerd en kan er niet meer worden afgehangen.

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Voor de volledige tarievenlijst, klik hier.

Lidmaatschap opzeggen
Volgens artikel 6.2 van de statuten kan opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, derhalve voor 1 oktober van het lopende jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie.

De statuten, het huishoudelijk reglement en het parkreglement van de vereniging staan op onze website, maar op verzoek kunt u deze ter inzage krijgen.

WACHTKAMER
Bij een eventuele blessure kunt u plaatsnemen in de zgn. wachtkamer. U blijft lid van de vereniging, maar niet van de bond (KNLTB). U ontvangt alle media van de vereniging en maakt gebruik van de Clubapp. De kosten hiervoor zijn 37,50 en zodra u weer kunt spelen, meldt u dat bij de ledenadministratie en wordt het resterende bedrag van het lidmaatschap verrekend. Indien u in de wachtkamer plaats heeft genomen mag u niet gebruik maken van de tennisbanen en ook niet deelnemen aan competities of toernooien georganiseerd door de KNLTB.

BESPREKEN BAAN
Het lidmaatschap houdt in, dat je te allen tijde, wanneer het tennispark geopend is, kunt komen tennissen, uiteraard afhankelijk van de beschikbare baanruimte en weersomstandigheden. In het clubgebouw bevindt zich een afhangbord, waarop je door middel van je KNLTB-spelerspas een baan dient te reserveren. De spelregels voor dit systeem zijn in het clubhuis ter inzage.
De richtlijnen hiervoor zijn:
45 minuten voor 4 spelers
30 minuten voor 2 spelers
30 minuten voor 3 spelers. Dit wordt gezien als enkelspel.
Als het niet druk is mag er net zo lang doorgespeeld worden tot het tijdstip waarop iemand anders de baan heeft gereserveerd middels het afhangbord. Zie voor instructies rondom afhangen het reglement dat is opgehangen naast het afhangbord.

NIEUWSBRIEF
In de maandelijkse nieuwsbrief van Ter Steeghe worden alle mededelingen van het bestuur en commissies, alsmede aankondigingen van toernooien en andere evenementen vermeld.

TENNISLESSEN
ZLTC Ter Steeghe beschikt over een eigen parktrainer voor privé-, groeps- en rolstoeltennisles.
Een lidmaatschap is niet vereist voor het nemen van tennislessen. Neem hiervoor contact op met Erry Sanders (Zie "Tennislessen algemeen" voor contactgegevens).

TENNISKIDS
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld verliezen snel hun interesse. De rally´s zijn kort, de ballen stuiteren over hun hoofd en ze zijn het langst bezig met ballen rapen. Daarom is Tenniskids zo belangrijk! Een stimulerend Tenniskidsprogramma dat speciaal is ontworpen om kinderen de mogelijkheid te bieden tennis op een ´toffe´ manier te leren. Tennis is namelijk fun!

Kinderen leren op een natuurlijke manier. Ze zijn nieuwsgierig, creatief en fantasierijk. Daarbij spelen ontdekken en verwonderen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, gooien en vangen heel belangrijk zijn om tot een optimale sportontwikkeling te komen. Bij Tenniskids komen al deze vaardigheden aan bod. De gebruikte materialen en de opbouw van de verschillende fases maken dat de kinderen worden uitgenodigd en geprikkeld zichzelf te ontwikkelen tot allround sporters.

Voor nieuwe jeugdleden hebben wij een combinatie van lessen en contributie voor € 145,-- dit geldt voor het 1e en 2e jaar. Het combinatielidmaatschap is onder voorbehoud van indeling binnen de bestaande lesroosters.

TENNISKLEDING
Voor recreatief, competitie en toernooien is officiële tenniskleding verplicht. Zie voor meer informatie het huishoudelijk reglement. De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden. Dus geen joggingschoenen e.d.

BARDIENST
De bar in het clubhuis wordt door seniorleden per toerbeurt bemand. Deze bardienst is VERPLICHT voor leden vanaf 18 jaar. Het gaat hierbij om 3 x ca. 3 ½ uur per seizoen. Er bestaat de mogelijkheid om de bardiensten af te kopen à €. 25,= per bardienst.
Dit bedrag kunt u overmaken op het daarvoor bestemde rekeningnummer: NL81 INGB 0006503479 t.n.v. ZLTC Ter Steeghe. Uiteraard is aan u de keuze om een, twee of drie bardiensten af te kopen, respectievelijk €25, €50 of €75.
De bardiensten moeten via de website gereserveerd worden. Voor vragen of informatie betreffende de bardiensten kunt u contact opnemen met Willem van Engelen (barcommissie), e-mail barcommissie@tersteeghe.nl.

Voor alle overige vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Ron van der Eem (ledenadministratie), tel. 06 54 39 15 10 / e-mail info@tersteeghe.nl.

Lid worden? overzicht