Lesreglement

Hieronder volgen de belangrijkste punten uit het lesreglement. Leest u dit reglement vooral goed door. Dit is in het belang van uzelf en van de trainer.

1 Tijdsduur
Een lesuur bedraagt 50 minuten, een half lesuur bedraagt 25 minuten.

2 Feestdagen
Op de algemene feestdagen die in de lesperiode vallen zal geen training worden gegeven. De aldus vervallen lessen zullen op een later en in onderling overleg vast te stellen tijdstip worden gegeven.

3 Weersomstandigheden
Indien door weersomstandigheden* de trainingslessen niet kunnen plaatsvinden, geldt bij privé-lessen dat alle lessen worden ingehaald. Dit geschiedt na de 10e les. Bij groepslessen van 20 weken: worden minimaal 18 lessen gegeven; dus alleen de eerste twee lessen die door het weer niet kunnen doorgaan, vervallen. Hier wordt geen compensatie geboden. Alle andere lesuren worden eventueel na het 20ste lesuur ingehaald, in onderling overleg. Bij groepslessen van 15 weken totaal worden minimaal 14 lesuren gegeven: dus alleen de eerste les die door het weer niet kan doorgaan, vervalt. Hier wordt geen compensatie geboden. Alle andere lesuren worden eventueel na het 15de uur ingehaald, in onderling overleg.

* bijv. nachtvorst, regen en/of tropische temperatuur (boven 30 graden)

4 Verzuim leerling(e)
Het niet aanwezig zijn van een leerling(e) bij een trainingsles is voor rekening van de leerling(e).

5 Verzuim leraar
Indien de tennisleraar door welke omstandigheid dan ook niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij verplicht voor een tennistechnisch bevoegde vervanger van gelijkwaardig niveau zorg te dragen, dan wel de lesgelden voor de niet genoten lessen te restitueren.

6 Betaling lesgeld
De seniorleden dienen de verschuldigde lesgelden vóór aanvang of uiterlijk op de eerste lesdag rechtstreeks met de trainer te verrekenen. Voor junioren geldt dat het lesgeld via een automatische incasso verloopt als men op het inschrijfformulier hiervoor toestemming verleent met een handtekening.
Voor die personen die deze toestemming niet verlenen zal er in de loop van het seizoen een acceptgirokaart in de bus vallen met daarop het verschuldigde lesgeld. Men dient de betaling binnen 30 dagen ná ontvangst te hebben voldaan.

7 Lesgroepen
Afhankelijk van aanbod, verdeling jongens/meisjes, speelniveau, leeftijd en mogelijkheden om te trainen worden de junioren door de leraar ingedeeld in groepen.
Prijsindicatie staat op de aanmeldingsformulieren aangegeven.
Afhankelijk van het aantal kinderen in één groep wordt er in een periode van of 15 weken of 20 weken lesgegeven.

8 Zomervakantie
Ieder kind ontvangt ruim vóór de zomervakantie schriftelijk bericht wanneer zijn of haar groep vakantie heeft en weer in het naseizoen met de lessen start. Aanvang vakantie valt gelijk met de 1e week van de basisschoolvakantie.
De groepen bestaande uit meer dan vijf kinderen starten eventueel in de laatste vakantieweek; dit hangt af van de startdatum van het seizoen!

9. Begripsaanduiding
Tenniskid: leeftijd van 7 t/m 12 jaar (basisschool)
Junior: 13 t/m 17 jaar (middelbare school)
Oudere jeugd: 18 t/m 21 jaar
Een beginner is diegene die voor het eerst tennist, en daardoor is ingedeeld bij de 'eerstejaars'. Als, in onderling overleg met de ouders, een beginner door de trainer wordt ingedeeld bij de 'tweedejaars', dan spreken we niet meer van een beginner, maar van een 'tweedejaars'.

11. Aanvang van het tennisseizoen 2020
maandag 30 maart

Downloads:

Tennisles Overzicht