Baanreglement

Zoals op elke vereniging het geval is, gelden er ook regels voor gebruikmaking van de tennisbanen en zijn er gedragsregels opgesteld.

Er kan alleen gespeeld worden met een geldige tennispas.

Introductie is toegestaan. Zie hiervoor de introductiemap achter de bar.

Afhangen is verplicht en kan via de clubapp of het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis. De buitendeur naar de hal is voor alle leden met de KNTB-ledenpas te openen.

Eerst na de reglementaire speeltijd mag een nieuwe baan gereserveerd worden. Het is niet toegestaan om alvast een baan op een andere tijd te reserveren, wanneer men eerst nog les heeft.

Tijdens tennislessen of andere (club) activiteiten zijn de desbetreffende banen geblokkeerd in het afhangsysteem. Er wordt getracht altijd 2 banen beschikbaar te houden voor recreatie tennis.

De standaard speeltijd voor zowel single als dubbel is 45 min.

Op de tennisbaan is het dragen van tenniskleding verplicht.

De banen mogen uitsluitend worden betreden met tennisschoenen.

Bij onweer dienen de banen direct verlaten te worden.

Loop niet over of achter een tennisbaan langs als anderen aan het spelen zijn, maar wacht tot het spel stil ligt.

Wacht ook met het teruggeven van een overgerolde bal tot het spel op die baan stil ligt.

Gooi niet met je racket en sla geen ballen onnodig weg, gedraag je correct en sportief.

Aan het einde van iedere speelperiode zijn de spelers verplicht de banen te vegen.

Wanneer de banen nat zijn geworden, dient het vegen achterwege te blijven.

De baanverlichting gaat automatisch uit om 23.00 uur. Indien de baan eerder verlaten wordt en er niemand meer wil spelen, wordt men verzocht de lichten uit te doen. Dit is niet van toepassing op de verlichting van baan 5 en 6.

Men is verplicht in geval van schade terstond melding te doen aan het bestuur.

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade, diefstal e.d.

Ieder lid wordt geacht van de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de hoogte te zijn. Deze staan in de vraagbaak achter de bar.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Oktober 2021

Lid worden? Overzicht