Omschrijvingen van de commissies

Op deze pagina worden de verschillende commissies en de bijbehorende taken in het kort omschreven.

De barcommissie

 • de inkoop van voor de bar noodzakelijke goederen en diensten
 • het voorbereiden van de bardiensten, de indeling ervan en toezicht op het verrichten van de bardiensten
 • het zorgdragen voor de vereiste competenties om de bar te kunnen exploiteren
 • het ondersteunen van de feestelijke gebeurtenissen in de vereniging
 • het onderhouden van de relatie met de schoonmaakdienst en het houden van toezicht op de nakoming van het contract

De jeugdcommissie en/of jeugdcoördinatoren

 • het regelen en verzorgen van de jeugdcompetities en toernooien
 • het organiseren van jeugdactiviteiten

De materiaalcommissie

 • het tijdens het tennisseizoen wekelijks onderhouden van de banen
 • het zorgdragen dat het onderhoudsmateriaal in goede staat verkeert
 • het oplossen van kleine bouwkundige problemen aan en rondom het verenigingsgebouw
 • het adviseren en het geven van instructie in geval van noodonderhoud bij evenementen
 • het beheren en controleren van de alarminstallatie, de verlichting in ruime zin, de verwarming met name in de winterperiode en verdere veiligheidsverplichtingen

De technische commissie en/of technisch coördinatoren

 • het regelen en verzorgen van de seniorencompetities
 • het organiseren van seniorenactiviteiten

Nieuws- en websitebeheer

 • het verzorgen van informatie voor leden en niet-leden via de communicatiekanalen van de vereniging
 • het verzorgen van de opmaak van nieuwsbrieven, website en clubapp
 • het up-to-date houden van de website en clubapp
 • het evalueren en implementeren van nieuwe features c.q. modules voor website en clubapp
 • Het reserveren van tennisbanen voor diverse activiteiten (competitie, toernooien, tennisles, enz.)

De ledenadministratie houdt zich bezig met:

 • het verwerken van de aan- en afmelding van leden
 • het zorgdragen voor overdracht van het ledenbestand aan de penningmeester en eventuele gegevensuitwisseling met de redactiecommissie
 • het onderhouden van contacten met de K.N.L.T.B. met betrekking tot de ledenadministratie

De groencommissie

 • verzorgt de planten en struiken in het park

De open toernooicommissies zijn verantwoordelijk voor de jaarlijks door de vereniging te organiseren open toernooien. Deze verlopen volgens de regels van onze vereniging en de KNLTB. De werkzaamheden bestaan tenminste uit:

 • het uitvoeren van de werkzaamheden verbonden aan de publicaties en inschrijving van deelnemers
 • het in nauwe samenwerking met het bestuur en commissies zorgdragen voor het correcte verloop van het toernooi

De P.R. commissie legt en onderhoudt contact met de commissies en externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale media). Zij stimuleert de commissies om aan P.R. te doen en assisteert hierbij. De sponsorcommissie legt en onderhoudt de contacten met de (potentiële) sponsors. Zij behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging.

Oktober 2021