Algemene gedragsregels KNLTB

Als KNLTB staan wij voor het vergroten van de betekenis van tennis in Nederland door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als sport voor iedereen van jong tot oud en ongeacht het spelniveau. Ongewenst of niet integer gedrag past met binnen de tennissport. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie.

De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. Iedereen van pure recreant tot bijvoorbeeld wedstrijdtennisser, tennisleraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder/vrijwilliger behoort zich integer te gedragen. Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te bieden introduceert de KNLTB de ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode. Deze gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in principe ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennissport.

Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag! De ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode is zeker niet vrijblijvend! De gedragscode is bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van de gedragscode is het KNLTB tuchtrecht van toepassing.

Wij verwachten dat een ieder die schendingen van deze gedragscode constateert, dit ook meldt. Melding van een schending is zeker niet uitsluitend voorbehouden aan gedupeerden van een schending.

Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van onze KNLTB tennisgemeenschap!

‘Fair Play in Tennis’ is vastgesteld door het Bondsbestuur van de KNLTB en bekrachtigd door de Ledenraad.

Download voor de gedragsregels onderstaande pdf.

Downloads:

Nieuws Overzicht