Wordt Ter Steeghe de eerste 'LED' tennisvereniging in de regio?

LED verlichting

Deze vraag hopen wij na de ALV op 18 januari 2019 met een volmondig 'ja' te kunnen beantwoorden.

Op de wens van een groot aantal leden en hun positieve ervaring van de dit jaar in gebruik genomen LED-verlichting op de banen 5 en 6, heeft het bestuur de vraag gekregen om de mogelijkheid van uitbreiding naar de andere banen te onderzoeken.

Het bestuur heeft daarom, met advies van enkele financieel onderlegde leden, een aangepaste financiële doorkijk van de vereniging voor de komende 5 jaren opgesteld. Hieruit blijkt dat het geen onverantwoorde beslissing zou zijn om met eigen middelen de LED-verlichting verder uit te breiden naar alle acht banen.

Op basis van de vorig jaar uitgevoerde evaluatie van de LED-leveranciers, de geleverde kwaliteit en de wens dat we geen verschillen in apparatuur willen hebben, zijn de leveringsvoorwaarden voor deze uitbreiding opnieuw besproken met de firma Oostendorp, een Zwijndrechts bedrijf.

Omdat de subsidieregeling voor de aanschaf in 2019 ook is verbeterd, wij als vereniging duurzaam bezig zijn en ook op het energieverbruik gaan besparen, meent het bestuur om dit voorstel ter goedkeuring aan onze leden te kunnen voorleggen, daarom zal dit in de ALV worden ingediend.

Het bestuur is van mening dat deze beslissing ertoe bijdraagt om het spelen bij Ter Steeghe te verbeteren en dat we met de pas vernieuwde tennisbanen een voorbeeld voor de regio zullen zijn.

Paul van den Heuvel
voorzitter

Nieuws Overzicht